وین هم قبول کن که به جان دوست دارمت

۱. می‌دانم نمی‌دانی

چقدر دوستت دارم

و چقدر این دوست داشتن همه چیزم را

در دست گرفته است

می‌دانم نمی‌دانی

چقدر بی‌آنکه بدانی می‌توانم دوستت داشته باشم

بی‌آنکه نگاهت کنم

صدایت کنم

بی‌آنکه حتی زنده باشم

می‌دانم نمی‌دانی

تا بحال چقدر دوست داشتنت

مرا به کشتن داده است ...


حافظ موسوی۲. اگر جویای احوال من باشید، هر روز و شب و هر لحظه، مشغول دوست داشتن شما هستم...


منبع این نوشته : منبع
دوست ,چقدر ,بی‌آنکه ,نمی‌دانی ,می‌دانم ,می‌دانم نمی‌دانی ,دوست داشتن ,نمی‌دانی چقدر